Cập nhật danh sách các căn hộ Sunshine City Sài Gòn đăng bán giá tốt trên sàn giao dịch

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 14-07-2021, 17:30 | Thị trường 24h


Căn hộ Sunshine City Sài Gòn 69m2

 • Diện tích: 69m2
 • Kết cấu: 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá thuê: 3.15 tỷ

Căn hộ Sunshine City Sài Gòn 69m2

 • Diện tích: 69m2
 • Kết cấu: 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá thuê: 3.2 tỷ

Căn hộ Sunshine City Sài Gòn 70m2

 • Diện tích: 70m2
 • Kết cấu: 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá thuê: 3.3 tỷ

Căn hộ Sunshine City Sài Gòn 70m2

 • Diện tích: 70m2
 • Kết cấu: 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá thuê: 3.5 tỷ

Căn hộ Sunshine City Sài Gòn 69m2

 • Diện tích: 69m2
 • Kết cấu: 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Đầy đủ nội thất
 • Giá thuê: 3.8 tỷ

Căn hộ Sunshine City Sài Gòn 73m2

 • Diện tích: 73m2
 • Kết cấu: 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Đầy đủ nội thất
 • Giá thuê: 3.85 tỷ

Căn hộ Sunshine City Sài Gòn 75m2

 • Diện tích: 75m2
 • Kết cấu: 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá thuê: 3.9 tỷ

Căn hộ Sunshine City Sài Gòn 85m2

 • Diện tích: 85m2
 • Kết cấu: 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá thuê: 4.6 tỷ

Căn hộ Sunshine City Sài Gòn 102m2

 • Diện tích: 102m2
 • Kết cấu: 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá thuê: 5.2 tỷ

Căn hộ Sunshine City Sài Gòn 105m2

 • Diện tích: 102m2
 • Kết cấu: 3 phòng ngủ và 3 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá thuê: 5.53 tỷ
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm