Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị khẩn trương hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai

| 6-07-2021, 09:16 | Thị trường 24h

Khẳng định kết nối, liên thông dữ liệu đất đai với hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia là công việc quan trọng, cấp bách cần phải hoàn thành trong tháng 7/2021, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành thử nghiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai tại tất cả các địa phương.


Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị khẩn trương hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân, việc triển khai hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai ngoài phục vụ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai còn là cơ sở để cung cấp thông tin về tài nguyên và môi trường cho Trung tâm điều hành, cổng dịch vụ công cấp tỉnh; phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cung cấp dịch vụ công thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Hiện nay, Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường đã thực hiện việc thử nghiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai do địa phương quản lý lên Hệ thống kết nối, chia sẻ thông tin đất đai quốc gia. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong địa phương thuộc danh sách này. 

Mô hình và giải pháp kết nối chia sẻ dữ liệu đất đai được xây dựng theo giải pháp chung về kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu về tài nguyên môi trường, dựa trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường; chia sẻ dữ liệu của các địa phương và tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam

Thủ tướng phê duyệt Đề án

Việc thử nghiệm thành công việc kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai triển khai tại địa phương cũng là nền tảng cho việc thực hiện Quyết định 2178/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.”

Chi tiết Quyết định số 2178/QĐ-TTg xin mời xem Tại đây

Vì vậy, ông Ngân đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành thử nghiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai tại tất cả các địa phương.

 

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm