Những dự án nhà phố nào tại TP Thủ Đức nào phù hợp mức giá khoảng 10 tỷ?

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 7-06-2021, 12:48 | Thị trường 24h


Bức tranh dự án nhà phố, biệt thự tại TP Thủ ĐứcVới ngân sách trên dưới 10 tỷ, bạn có thể mua được những dự án nhà phố này

Giá bán dự án Sol Villas: 9 - 44 tỷ/căn

Với khoảng tài chính trên dưới 10 tỷ, bạn có thể mua được một căn nhà phố Sol Villas diện tích 100m2.

Giá bán dự án Lavila Đông Sài Gòn: 10 - 24 tỷ/căn

Với khoảng tài chính trên dưới 10 tỷ, bạn có thể mua được một căn nhà phố Lavila Đông Sài Gòn diện tích 120m2.

Giá bán dự án Citi Bella: 7 - 13 tỷ/căn

Với khoảng tài chính trên dưới 10 tỷ, bạn có thể mua được một căn nhà phố Citi Bella diện tích 85m2.


Những dự án nhà phố nào tại TP Thủ Đức nào phù hợp mức giá khoảng 10 tỷ?

Hình thực tế khu nhà phố Citi Bella. Ảnh Internet

Giá bán dự án Ventura: 9 - 12 tỷ/căn

Với khoảng tài chính trên dưới 10 tỷ, bạn có thể mua được một căn nhà phố Ventura diện tích 119m2.

Giá bán dự án Merita: 10 - 14 tỷ/căn

Với khoảng tài chính trên dưới 10 tỷ, bạn có thể mua được một căn nhà phố Merita diện tích 85m2.

Giá bán dự án Mega Village: 5.8 - 13 tỷ/căn

Với khoảng tài chính trên dưới 10 tỷ, bạn có thể mua được một căn nhà phố Mega Village diện tích 135m2.


Hình thực tế khu nhà phố Mega Village. Ảnh Internet

Giá bán dự án Melosa Garden: 6.5 - 27 tỷ/căn

Với khoảng tài chính trên dưới 10 tỷ, bạn có thể mua được một căn nhà phố Melosa Garden diện tích 120m2.

Giá bán dự án Mega Ruby: 6 - 25 tỷ/căn

Với khoảng tài chính trên dưới 10 tỷ, bạn có thể mua được một căn nhà phố Mega Ruby diện tích 100m2.

Giá bán dự án Mega Residence: 7 - 25 tỷ/căn

Với khoảng tài chính trên dưới 10 tỷ, bạn có thể mua được một căn nhà phố Mega Residence diện tích 90m2.

Giá bán dự án Louis Garden: 5.7 - 8 tỷ/căn

Với khoảng tài chính trên dưới 10 tỷ, bạn có thể mua được một căn nhà phố Louis Garden diện tích hơn 200m2.

Giá bán dự án Park Riverside: 7 - 21 tỷ/căn

Với khoảng tài chính trên dưới 10 tỷ, bạn có thể mua được một căn nhà phố Park Riverside diện tích 103m2.


Hình thực tế khu nhà phố Park Riverside. Ảnh Internet

Giá bán dự án Rosita Garden: 5 - 10 tỷ/căn

Với khoảng tài chính trên dưới 10 tỷ, bạn có thể mua được một căn nhà phố Rosita Garden diện tích hơn 200m2.

Giá bán dự án Dragon Village: 5 - 8 tỷ/căn

Với khoảng tài chính trên dưới 10 tỷ, bạn có thể mua được một căn nhà phố Dragon Village diện tích 160m2.

Giá bán dự án Palm Marina: 9 - 20 tỷ/căn

Với khoảng tài chính trên dưới 10 tỷ, bạn có thể mua được một căn nhà phố Palm Marina diện tích 125m2.

Giá bán dự án Valencia Riverside: 4.5 - 7 tỷ/căn

Với khoảng tài chính trên dưới 10 tỷ, bạn có thể mua được một căn nhà phố Valencia Riverside diện tích 108m2.

Giá bán dự án Rio Vista: 8 - 15 tỷ/căn

Với khoảng tài chính trên dưới 10 tỷ, bạn có thể mua được một căn nhà phố Rio Vista diện tích 105m2.


Hình thực tế khu nhà phố Rio Vista. Ảnh Internet

Giá bán dự án River Park: 6.5 - 10 tỷ/căn

Với khoảng tài chính trên dưới 10 tỷ, bạn có thể mua được một căn nhà phố River Park diện tích 120m2.

Giá bán dự án Đông Tăng Long An Lộc: 8 - 11 tỷ/căn

Với khoảng tài chính trên dưới 10 tỷ, bạn có thể mua được một căn nhà phố Đông Tăng Long An Lộc diện tích 150m2.

Giá bán dự án Đông Tăng Long Bason: 8 - 11 tỷ/căn

Với khoảng tài chính trên dưới 10 tỷ, bạn có thể mua được một căn nhà phố Đông Tăng Long Bason diện tích 150m2.

Giá bán dự án Sim City: 5 - 10 tỷ/căn

Với khoảng tài chính trên dưới 10 tỷ, bạn có thể mua được một căn nhà phố Sim City diện tích 146m2.

Giá bán dự án Golf Park: 7 - 10 tỷ/căn

Với khoảng tài chính trên dưới 10 tỷ, bạn có thể mua được một căn nhà phố Golf Park diện tích 118m2.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm