Thủ tướng phê duyệt quy hoạch TP. Hạ Long sau khi sáp nhập huyện Hoành Bồ

| 30-03-2021, 07:57 | Thị trường 24h

Phối cảnh một phần khu đô thị phía Bắc của thành phố Hạ Long.


Thủ tướng giao UBND Quảng Ninh tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn 2050 theo đúng quy định của pháp luật.


Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng hướng dẫn UBND tỉnh Quảng Ninh lập nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch nêu trên, thẩm định, báo cáo Thủ tướng theo quy định của pháp luật.


Trước đó, ngày 17/12/2020, tại phiên họp thứ 40, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của một số tỉnh, trong đó có tỉnh Quảng Ninh.


Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua phương án sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long, để mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ.


Phương án thực hiện sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long. Đơn vị hành chính trực thuộc gồm 33 đơn vị cấp xã, bao gồm toàn bộ 20 phường thuộc thành phố Hạ Long, thị trấn Trới và 12 xã thuộc huyện Hoành Bồ. 


Đơn vị hành chính sau khi sắp xếp lấy tên là thành phố Hạ Long. Đây sẽ là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Quảng Ninh và cũng là đô thị lớn nhất cả nước về diện tích tự nhiên, lớn nhất về số đơn vị hành chính trực thuộc.


Sau khi sáp nhập, không gian phát triển của thành phố Hạ Long mới sẽ là 1.119,12km2, gấp hơn 4 lần diện tích hiện nay, quy mô dân số 300.267 người.


Trong tương lai gần, thành phố Hạ Long sẽ trở thành hạt nhân của thành phố trực thuộc Trung ương, qua đó góp phần tạo sức sống mới, động lực mới, mở ra không gian phát triển rộng lớn trong thể thống nhất của một đơn vị hành chính; tăng cường khả năng liên kết vùng và liên vùng.


Hạ Long sẽ phát triển trở thành thành phố du lịch biển văn minh, thân thiện, trung tâm dịch vụ, du lịch đẳng cấp quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại gắn với di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Cơ cấu kinh tế của thành phố Hạ Long mới sẽ được điều chỉnh theo hướng phát triển mạnh về du lịch, dịch vụ, giảm thiểu cơ cấu lĩnh vực công nghiệp.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm