Bất chấp dịch Covid, mỗi ngày vẫn có 19 doanh nghiệp bất động sản chào đời

30-12-2020, 06:45 | Thị trường 24h |

Bất chấp dịch Covid, mỗi ngày vẫn có 19 doanh nghiệp bất động sản chào đời
Ảnh minh họa.

Số liệu trên được Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết mới đây, tại Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội quý 4 và năm 2020.

Cụ thể, theo báo cáo, năm 2020, cả nước có 134,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hơn 2.235,6 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.043 nghìn lao động, giảm 2,3% về số doanh nghiệp, tăng 29,2% về vốn đăng ký và giảm 16,9% về số lao động so với năm trước.

Chia theo khu vực kinh tế, trong năm có 6.694 doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới, số giảm 15,5% so với năm 2019. 

Tuy nhiên, do tác động của dịch Covid-19, trong năm qua, tình hình hoạt động, kinh  doanh của nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, dẫn đến 978 doanh nghiệp phải giải thể.

Mặc dù chịu tác động không nhỏ từ dịch bệnh Covid, nhưng trong năm qua, lĩnh vực bất động sản vẫn khá thu hút nguồn vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài khi có tới 3 tỷ USD đổ vào thị trường trong năm qua.

Cụ thể, theo số liệu thống kê, trong tổng số 28,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20/12/2020 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài thì có đến 3 tỷ USD đổ vào bất động sản. 


Đáng chú ý, trong số 3 tỷ USD vốn ngoại đổ vào thị trường bất động sản năm qua, có tới 2 tỷ USD được đầu tư vào thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào hoạt động sản xuất kinh doanh bất động sản.


VÂN PHONG

BÀI VIẾT LIÊN QUAN