TP. Hồ Chí Minh: Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã chính thức hoàn thành

25-12-2020, 04:28 | Thị trường 24h |

Khối lượng thực hiện gói thầu CP2: Xây dựng đoạn trên cao và Depot của dự án Xây dựng tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) hiện nay đã đạt được 89,65%.

Trong thời gian sắp tới, Ban Quản lý Đường sắt đô thị sẽ tiếp tục phối hợp, đôn đốc nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ gói thầu CP2 và dự án, hướng tới mục tiêu phấn đấu đưa dự án vào vận hành khai thác cuối năm 2021.


TP. Hồ Chí Minh: Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã chính thức hoàn thành

Công tác lắp mái 11/11 nhà ga trên cao tuyến Metro số 1. Ảnh HCM METRO 


Công tác lắp mái 11/11 nhà ga trên cao tuyến Metro số 1. Ảnh HCM METRO 


Công tác lắp mái 11/11 nhà ga trên cao tuyến Metro số 1. Ảnh HCM METRO 


Công tác lắp mái 11/11 nhà ga trên cao tuyến Metro số 1. Ảnh HCM METRO 


Công tác lắp mái 11/11 nhà ga trên cao tuyến Metro số 1. Ảnh HCM METRO 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN