Vụ sân golf Phan Thiết: “Đề nghị Thanh tra Chính phủ không kết luận trách nhiệm của Bộ Xây dựng”

| 4-07-2019, 22:06 | Thị trường 24h

Vụ sân golf Phan Thiết: “Đề nghị Thanh tra Chính phủ không kết luận trách nhiệm của Bộ Xây dựng”

Quan điểm này của Bộ Xây dựng được đưa ra trong bản góp ý về Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến việc chuyển đổi sân golf Phan Thiết sang khu đô thị (Báo cáo số 892/BC-TTCP ngày 4/6/2019 của Thanh tra Chính phủ).


Cụ thể, trong văn bản vừa gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng cho biết, UBND tỉnh Bình Thuận đã có Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 6/4/2015 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án (trong đó không bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội) trước khi Bộ Xây dựng có văn bản số 906/BXD-QLN ngày 24/4/2015 và Bộ không hướng dẫn việc cho phép chủ đầu tư nộp khoản tiền tương đương giá trị quỹ đất 20%.

"Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Thanh tra Chính phủ không kết luận trách nhiệm của Bộ về nội dung này", văn bản góp ý của Bộ Xây dựng cho biết.

Như bài viết "Vụ sân golf Phan Thiết: Không có cơ sở nói "lãnh đạo tỉnh câu kết chủ đầu tư" mà VnEconomy vừa đăng tải về báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến việc chuyển đổi sân golf Phan Thiết sang khu đô thị của Thanh tra Chính phủ, trong đó liên quan đến nội dung phản ánh rằng "việc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận không yêu cầu chủ đầu tư bố trí 20% quỹ đất ở của dự án để xây dựng nhà ở xã hội trong phạm vi dự án là chưa đúng quy định của pháp luật về nhà ở xã hội", theo Thanh tra Chính phủ là có cơ sở một phần.

Cụ thể, theo Thanh tra Chính phủ, dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết có quy mô hơn 62ha và thực hiện đầu tư tại thành phố Phan Thiết (là đô thị loại II); theo quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, chủ đầu tư phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong tổng mặt bằng để xây dựng nhà ở xã hội.

Theo quy định, việc chủ đầu tư lập, sở Xây dựng thẩm định và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 không bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội trong phạm vi dự án là chưa thực hiện đúng quy định theo Nghị định 188.

Báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho biết, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã xin ý kiến và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, cho phép Công ty Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết nộp khoản tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với nhà nước để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại 2 khu đất khác có tổng diện tích 8,57 ha. Việc làm này là chưa phù hợp với quy định bởi theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP thì việc nộp tiền quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội chỉ áp dụng đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô dưới 10ha.

Tuy nhiên trước khi thực hiện, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã xin ý kiến của Bộ Xây dựng và đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn, do đó việc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận hoán đổi 20% quỹ đất dành xây dựng nhà ở xã hội "tuy không phù hợp với quy định của pháp luật nhưng đã được Bộ Xây dựng, cơ quan hướng dẫn chuyên ngành cho phép là phù hợp".

Thậm chí trong phần kiến nghị của mình, Thanh tra Chính phủ còn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng rút kinh nghiệm trong việc hướng dẫn nghiệp vụ cho địa phương bảo đảm đúng tinh thần của luật chuyên ngành.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm