HOREA đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở, sau đó thực hiện tách thửa

9-11-2020, 01:11 | Thị trường 24h |

HOREA đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở, sau đó thực hiện tách thửa
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HOREA.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HOREA) vừa ký văn bản 122 ngày 5/11 tới UBND TP, Sở Tài nguyên Môi trường về việc góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 60 ngày 5/12/2017 của UBND TP quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa.

 HOREA cho biết, văn bản số 9604 ngày 27/10 của Sở Tài nguyên Môi trường về góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 60 đã cầu thị, tiếp thu nhiều ý kiến góp ý của Hiệp hội và các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia. Tuy nhiên Hiệp hội nêu lên một số đề xuất cho Dự thảo.

Tách thửa đất nông nghiệp xen cài[/b]

Hiệp hội thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên Môi trường chỉ giải quyết tách thửa đối với “đất ở đô thị, đất ở nông thôn” phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể của TP.

Tuy nhiên, xuất phát từ thực tiễn tình hình của TP, tại các quận và các thị trấn, các điểm dân cư nông thôn thuộc các huyện, có nhiều thửa đất vừa có phần diện tích đất ở, vừa có phần diện tích đất nông nghiệp xen cài, thuộc các khu dân cư hiện hữu, ổn định. HOREA lấy ví dụ, một thửa đất có diện tích 1.100m2 có nhà ở ổn định hơn 50 năm qua tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12 được cấp “sổ đỏ”, trong đó, chỉ được công nhận đất ở 500m2 là phần diện tích đất xây dựng nhà, còn lại 600m2 lại chỉ được công nhận là đất nông nghiệp trồng cây ngắn ngày, nhưng thực chất đây là phần diện tích sân xung quanh nhà.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người sử dụng đất, nhất là đối với các thửa đất ở có xen cài đất nông nghiệp, HOREA đề nghị Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 60 cần bổ sung quy định cho phép thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần đất nông nghiệp thành đất ở, sau đó thực hiện thủ tục cho phép tách thửa.

Cụ thể, trường hợp thửa đất không thuộc khu vực Nhà nước phải thu hồi để đầu tư theo quy hoạch hoặc kế hoạch sử dụng đất được duyệt, UBND quận, huyện căn cứ nhu cầu của người sử dụng đất, xem xét từng trường hợp cụ thể để giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất sang đất ở, sau đó thực hiện tách thửa đất theo quy định. Thửa đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa phải đảm bảo các điều kiện quy định về tách thửa (như quy định tại Quyết định 33 trước đây).

Tách thửa đất diện tích lớn[/b]

Đối với trường hợp sau khi tách thửa đất ở thành các thửa đất ở nhỏ hơn, mà người sử dụng đất của từng thửa đất này tự nguyện thỏa thuận dành một phần diện tích của mỗi thửa đất để làm “thông hành địa dịch” gồm lối đi chung, xây dựng công trình cấp nước, cấp điện, thoát nước… được đấu nối vào hệ thống hạ tầng của khu vực, thì diện tích đất ở của mỗi thửa đất bao gồm cả phần diện tích đất làm “thông hành địa dịch” được công nhận đầy đủ trong giấy chứng nhận cấp cho người sử dụng đất.


Hiệp hội thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên Môi trường về việc không quy định tách thửa đối với đất nông nghiệp và các loại đất khác; bỏ các quy định về thửa đất thuộc quy hoạch đất ở xây dựng mới, đất sử dụng hỗn hợp (trong đó có chức năng đất ở); bỏ quy định về tách thửa có hình thành đường giao thông.

Đồng thời, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người sử dụng đất trong các trường hợp gồm người sử dụng đất nông nghiệp có nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, có nhu cầu xây dựng các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp; người sử dụng thửa đất ở có nhu cầu tách thửa, mà việc tách thửa có hình thành đường giao thông, HOREA đề nghị, đối với các trường hợp này, người sử dụng đất phải lập dự án đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản, để phòng ngừa tình trạng phân lô bán nền tràn lan như đã xảy ra trong các năm trước đây.

Hiệp hội đề nghị UBND TP chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng Sở Quy hoạch Kiến trúc và UBND cấp huyện coi trọng công tác rà soát quy hoạch, kế hoạch, nhất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng, để vừa đảm bảo tính khả thi, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu đầu tư của doanh nghiệp; vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người sử dụng đất.

HUYỀN TRÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN