Gần 50.000 tỷ đồng phát triển đô thị Nha Trang

10-09-2020, 19:41 | Thị trường 24h |


Mục tiêu của chương trình là rà soát đánh giá hiện trạng đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tại TP. Nha Trang. Trên cơ sở đó, xây dựng danh mục, lộ trình triển khai và tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển, hướng đến năm 2030 toàn thành phố đạt tiêu chuẩn đô thị loại I.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu toàn bộ ranh giới hành chính TP. Nha Trang có diện tích là 254km2, gồm phía bắc giáp thị xã Ninh Hòa; phía tây giáp huyện Diên Khánh; phía nam giáp huyện Cam Lâm; phía đông giáp vịnh Nha Trang.

Gần 50.000 tỷ đồng phát triển đô thị Nha Trang

Dự kiến nhu cầu vốn thực hiện các dự án của chương trình phát triển TP Nha Trang trong giai đoạn 2021 - 2030 là 47.400 tỷ đồng.


Ngoài ra cụ thể hóa định hướng điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2025, từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; xây dựng phát triển đô thị hợp lý theo vị trí, tính chất, chức năng...

Giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình phát triển đô thị TP. Nha Trang sẽ tập trung ưu tiên phát triển các khu vực như: Sân bay Nha Trang cũ, Nam sông Cái, Tây Lê Hồng Phong, Phước Long - Vĩnh Trường - Vĩnh Nguyên, Tây Nha Trang (Vĩnh Trung - Vĩnh Thạnh và một phần Vĩnh Hiệp)…

Giai đoạn đến năm 2030 sẽ hoàn thiện không gian phát triển đô thị tại các xã, phường và bổ sung các dự án phát triển đô thị tại các khu vực có thể chuyển đổi chức năng sử dụng đất hoặc các khu vực đô thị hóa.

Dự kiến nhu cầu vốn thực hiện các dự án của chương trình giai đoạn 2021 - 2025 là 29.400 tỷ đồng, trong đó có khoảng 26.000 tỷ đồng huy động từ nguồn lực ngoài ngân sách.

Giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến nhu cầu vốn thực hiện các dự án là gần 18.000 tỷ đồng.

Theo thống kê của UBND tỉnh Khánh Hòa, trong giai đoạn 2021 - 2025 có 41 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, 64 dự án hạ tầng kỹ thuật, 3 dự án cơ sở hạ tầng khu tái định cư, 43 dự án giao thông, 8 dự án thủy lợi…

Giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến sẽ triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị mới.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN