Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp bất động sản giảm 79,4%

23-08-2020, 17:50 | Thị trường 24h |


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, tính đến ngày 17/8, số doanh nghiệp (DN) niêm yết công bố báo cáo tài chính quý 2 là 343/348 công ty. 

Theo kết quả báo cáo tài chính tự lập quý II-2020 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX, có 268 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 11.381,4 tỷ đồng, giảm 1,14% so cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX đạt 10.669,5 tỷ đồng, giảm 2,8% so cùng kỳ năm 2019, trong đó 7/11 ngành đang niêm yết tại HNX có tổng lợi nhuận giảm so cùng kỳ năm 2019.

Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp bất động sản giảm 79,4%

Các doanh nghiệp bất động sản phải gánh chịu tác động do ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. (Ản minh họa)


Các ngành có tổng lợi nhuận sau thuế giảm mạnh nhất là ngành Bất động sản (giảm 79,4%, từ 634,3 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 giảm xuống 130,7 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020), ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (giảm 46,9%, từ 310,2 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 xuống còn 164,7 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020), ngành Khai khoáng và Dầu khí (giảm 12,6%, từ 764 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 xuống còn 667,6 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020).

Nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp phải gánh chịu tác động do ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Mặc dù ngành Bất động sản là ngành ghi nhận tổng lợi nhuận giảm mạnh nhất, tuy nhiên, cũng có một số ít doanh nghiệp ngành này có kết quả kinh doanh tăng so cùng kỳ năm 2020 do đủ điều kiện ghi nhận doanh thu vào kết quả kinh doanh.

Trong đó, số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ là 74 doanh nghiệp, tăng 34,5% so cùng kỳ năm trước với tổng giá trị lỗ 6 tháng đầu năm 2020 là 711,9 tỷ đồng, tăng 32,9% so cùng kỳ năm 2019.

Có 6/11 ngành có tổng lỗ 6 tháng đầu năm 2020 tăng so cùng kỳ năm 2019, trong đó, các ngành có kết quả kinh doanh lỗ nhiều nhất là ngành Bất động sản với tổng giá trị lỗ từ -27,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 lên -121,3 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020 (tổng lỗ tăng tương đương 341%), ngành Khai khoáng và Dầu khí với tổng giá trị lỗ tăng từ -50,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 lên -164,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020 (tổng lỗ tăng tương đương 225%), ngành Vận tải kho bãi với tổng lỗ tăng từ -10,8 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 lên -34 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020 (tổng lỗ tăng tương đương 214%)...

Nguyên nhân chính cũng là ảnh hưởng của đại dịch covid-19 khiến cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị ngưng trệ. 

Bên cạnh đó, có 5/11 ngành có kết quả kinh doanh có lãi tăng so cùng kỳ năm 2020, và hai ngành có mức tăng tổng lợi nhuận cao nhất là ngành Thương mại và Dịch vụ lưu trú, ăn uống và ngành Tài chính.

Trong đó, ngành Thương mại và Dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 56,8% (tương ứng 115,2 tỷ đồng) so cùng kỳ năm 2019, ngành Tài chính tăng 11,7% (605,8 tỷ đồng). Tuy nhiên chỉ 17/48 doanh nghiệp trong ngành này có lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2020 tăng so năm 2019. Các công ty có lợi nhuận tăng mạnh nguyên nhân được cho là do thoái vốn đầu tư. Còn lại 31/48 doanh nghiệp trong ngành này có kết quả kinh doanh giảm. 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN