Góp ý đề xuất kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

| 27-06-2019, 22:00 | Thị trường 24h / Chính sáchGóp ý đề xuất kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Cụ thể, Bộ Xây dựng thống nhất về cơ bản với những đánh giá của Hiệp hội về các vướng mắc, hạn chế về cơ chế, chính sách cũng như các kiến nghị để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Nội dung trong văn bản của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đề cập đến nhiều lĩnh vực, nhiều pháp luật và liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều Bộ, ngành. Bộ Xây dựng có ý kiến về một số kiến nghị của Hiệp hội liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Bộ Xây dựng.

Liên quan đến các đề xuất, kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nói chung trong chuẩn bị đầu tư, kinh doanh bất động sản, ngày 23/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 11/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh (gọi tắt là Chỉ thị 11/CT-TTg), trong đó yêu cầu các Bộ, ngành liên quan và các địa phương thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp bao gồm hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường thanh tra, kiểm tra và đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức thực hiện trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, tài chính – thuế, tín dụng, kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, về kiến nghị của Hiệp hội nêu tại Điểm 1, Mục II của văn bản đề nghị cần thống nhất thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới theo pháp luật về nhà ở với thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo pháp luật về đầu tư đối với các nhà đầu tư đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Bộ Xây dựng nhận thấy đối với trường hợp các nhà đầu tư đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất thì đã được xử lý thống nhất, cụ thể tại Khoản 2, Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư quy định: “Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư theo quy định tương ứng tại văn bản quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá, văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan mà không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư”.

Về kiến nghị của Hiệp hội nêu tại Điểm 2, mục II của văn bản liên quan đến việc rà soát các Luật và hệ thống pháp luật có liên quan đến chuẩn bị đầu tư, xây dựng, quản lý sau đầu tư đối với dự án kinh doanh bất động sản, tại Chỉ thị 11/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã giao các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản để đảm bảo thống nhất, cắt giảm thủ tục, tạo điều kiện đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã và đang rà soát sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội.

Cuối cùng, về kiến nghị của Hiệp hội nêu tại mục III của văn bản đề nghị sớm nghiên cứu, ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh, quản lý vận hành bất động sản du lịch nghỉ dưỡng: Tại Chỉ thị số 11/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành nghiên cứu, ban hành văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh, quản lý vận hành bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Cụ thể như sau: Bộ Xây dựng ban hành sửa đổi, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đối với các loại hình công trình căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa), hoàn thành trong năm 2019; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy chế quản lý, kinh doanh loại hình căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa) theo đúng quy định pháp luật về du lịch và pháp luật có liên quan, hoàn thành trong quý III/2019; Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về chế độ sử dụng đất đối với một số loại hình bất động sản mới (căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú...) theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành trong quý III/2019; Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chế độ sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất đối với một số loại hình bất động sản mới (căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú) trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội.

Hiện nay, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan đang tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về tổng hợp đề xuất kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam liên quan đến khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh bất động sản. Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ánh Dương

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm