Vạn Phát Hưng làm trái luật tại dự án Nhơn Đức, Nhà Bè

Nguyễn Thanh Thuý Nguyễn Thanh Thuý | 7-08-2020, 15:49 | Thị trường 24h

Thanh tra Tp.HCM vừa ban hành các thông báo kết luận về việc chấp hành quy định pháp luật đất đai, thực hiện quy hoạch, đấu thầu tại huyện Hóc Môn và thực hiện dự án Khu dân cư Nhơn Đức (xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè).

Theo kết luận thanh tra, trong quá trình thực hiện dự án đã phát sinh nhiều sai phạm, thiếu sót của chủ đầu tư và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư đất đai, xây dựng, nhà ở, quản lý...

Cụ thể, Công ty Vạn Phát Hưng đã nhận chuyển nhượng đất lúa trước khi được chấp thuận địa điểm đầu tư; đầu tư xây dựng công trình trên đất chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất trên thực địa; thi công xây dựng các công trình hạ tầng và móng cọc nhà (có diện tích xây dựng được quy hoạch trên 500m2) không có giấy phép xây dựng.

Vạn Phát Hưng làm trái luật tại dự án Nhơn Đức, Nhà Bè

Thanh tra Tp.HCM nêu ra nhiều sai phạm của Công ty CP Vạn Phát Hưng


Chủ đầu tư này còn bán 370 nền đất có móng cọc tại dự án khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Bên cạnh đó, Vạn Phát Hưng cũng bàn giao nhà ở để đưa vào sử dụng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu; chuyển nhượng 16 nền đất có diện tích chuyển nhượng nhiều hơn diện tích thửa đất được cấp GNCQSDĐ; chưa thực hiện xây dựng trường tiểu học, công viên cây xanh... phục vụ dân cư; chưa hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kĩ thuật đô thị...

Đến nay, dự án đã hết thời gian được chấp thuận đầu tư, song Vạn Phát Hưng vẫn chưa hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng, quyết toán đầu tư.

Ngoài sai phạm của chủ đầu tư, Thanh tra TP cũng chỉ rõ hàng loạt cơ quan nhà nước phải chịu trách nhiệm gồm: UBND xã Nhơn Đức, UBND huyện Nhà Bè, các Chi cục Thuế quận 7, Nhà Bè, Cục Thuế TP, Thanh tra Sở Xây dựng và ba Sở Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng, Tài chính. Trong đó, Sở Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường trách nhiệm nặng nhất khi chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, chưa đúng về diện tích đất công ty đã thỏa thuận bồi thường trên thực tế. Do đó, cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

"Làm liều" như Vạn Phát Hưng: Bán 370 nền tại dự án Khu dân cư Nhơn Đức trái phép


Những sai phạm này, Thanh tra thành phố cho rằng trách nhiệm thuộc về đại diện pháp luật của công ty Vạn Phát Hưng. Trách nhiệm trong giám sát, kiểm tra quản lý Nhà nước thực hiện dự án theo phân cấp thuộc về lãnh đạo UBND xã Nhơn Đức, UBND huyện Nhà Bè, Thanh tra Sở Xây dựng và lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính được phân công tại thời kỳ có liên quan.

Thanh tra Tp.HCM yêu cầu công ty Vạn Phát Hưng phải chấp hành nghiêm các qui định của pháp luật liên quan đến việc thực hiện dự án; chịu trách nhiệm khắc phục ngay các vi phạm về đất đai, xây dựng, nhà ở.

UBND Tp.HCM cũng yêu cầu UBND huyện Nhà Bè chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng và quy hoạch tại dự án khu dân cư Nhơn Đức, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện của chủ đầu tư để đảm bảo đúng quy hoạch được duyệt.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm