Tạm dừng tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất tại Phú Quốc

28-06-2020, 12:02 | Thị trường 24h |

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có văn bản số 837/UBND-KT ngày 26/6/2020 về việc tạm dừng tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đối với từng loại đất trên địa bàn huyện Phú Quốc. Như vậy, sau hơn 3 tháng được gỡ “lệnh” phân lô tách thửa ơ Phú Quốc, nay UBND tỉnh Kiên Giang lại siết chặt tình trạng này. 

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu các sở, ban ngành có liên quan và UBND huyện Phú Quốc nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến giải quyết.

Tạm dừng tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất tại Phú Quốc

Tạm dừng tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất tại Phú Quốc


Theo đó, người đứng đầu UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị các sở, ngành và UBDN huyện Phú Quốc chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị của UBDN tỉnh về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, quy hoạch đất đai, rừng,... Đồng thời, tạm dừng thực hiện tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất đối với từng loại đất trên địa bàn huyện cho đến khi rà soát điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trước đó, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành công văn số 651/UBND-KTCN ngày 15/5/2018 yêu cầu địa phương và các sở ngành liên quan tạm dừng các hoạt động phân lô tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc để ngăn chặn tình trạng loạn phân lô bán nền.

Đến năm 2019, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 320/UBND-KTCN ngày 11/3/2020 chấm dứt hiệu lực của công văn 651.

Sau đó, tình trạng vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai lại tái diễn. Nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm phân lô, tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng mà không vì mục đích sản xuất nông nghiệp.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN