Coteccons: 14 cổ đông nắm 51% cổ phần biểu quyết phản đối tổ chức đại hội trực tuyến

| 16-06-2020, 08:08 | Thị trường 24h

Công ty Cổ phần xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) vừa công bố thông tin về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung điều lệ công ty cho phép tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến và cho phép cổ đông được quyền bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử từ xa, trực tuyến (e-voting) và các hình thức bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử khác phù hợp với pháp luật.

 Một dự án của Coteccons

 

Theo đó, có tổng cộng 277 phiếu trả lời của cổ đông hợp lệ, đại diện cho hơn 61,4 triệu cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong 277 phiếu trên, có 14 cổ đông sở hữu 38,9 triệu cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 51,07% tổng số phiếu bầu, không tán thành việc tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến. Trong khi đó, chỉ có 29,4% tán thành (255 cổ đông) và 0,02% còn lại (8 cổ đông) không có ý kiến.

Như vậy, việc tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến của Coteccons đã không thể được thực hiện.

Trước đó, như VietnamFinance đã thông tin, các cổ đông Kusto, The8th đã liên tục yêu cầu bãi miễn các lãnh đạo đương nhiệm của Coteccons như chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Dương, tổng giám đốc Nguyễn Sỹ Công.

 Ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Coteccons

Ngược lại, lãnh đạo Coteccons mà đại diện là ông Nguyễn Sỹ Công đã liên tiếp phản bác các cáo buộc của các nhóm cổ đông này. Ông Công thậm chí nghi ngờ giữa Kusto (chiếm 18,23% tỷ lệ có quyền biểu quyết) với Thành Công (chiếm 14,67% tỷ lệ có quyền biểu quyết), The8th (chiếm 10,82% tỷ lệ có quyền biểu quyết), Ma Dao Trading Pte.Ltd (chiếm 2,15% tỷ lệ có quyền biểu quyết) cùng một số cổ đông cá nhân khác… có sự cấu kết với nhau nhằm bãi miễn những người sáng lập Coteccons để hoàn tất quá trình thâu tóm công ty này.

Trong lúc hai bên đang “khẩu chiến” thì trưởng ban kiểm soát của Coteccons đã có báo cáo gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM “tố” ban điều hành của Coteccons đã không thực hiện đúng nghĩa vụ công bố thông tin đối với phần báo cáo của ban kiểm soát một cách trung thực chính xác đến cổ đông.

Hiện tại, phía Coteccons chưa có phản hồi chính thức đối với các cáo buộc của trưởng ban kiểm soát. Trong khi đó, chỉ còn nửa tháng nữa, đại hội cổ đông thường niên 2020 của Coteccons sẽ diễn ra.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm