Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CGTN): Thiết lập quan hệ ngoại giao với quốc gia lớn mang lại lợi ích cho toàn thế giới

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CGTN): Thiết lập quan hệ ngoại giao với quốc gia lớn mang lại lợi ích cho toàn thế giới

PR Newswire

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CGTN): Trung Quốc lên kế hoạch hành động cụ thể trong mục tiêu thúc đẩy phục hồi kinh tế toàn cầu

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CGTN): Trung Quốc lên kế hoạch hành động cụ thể trong mục tiêu thúc đẩy phục hồi kinh tế toàn cầu

PR Newswire

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CGTN): Trung Quốc đề xuất các giải pháp khắc phục lỗ hổng trong an ninh và phát triển toàn cầu

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CGTN): Trung Quốc đề xuất các giải pháp khắc phục lỗ hổng trong an ninh và phát triển toàn cầu

PR Newswire

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CGTN): Hội nghị thượng đỉnh Samarkand: Những đề xuất của Trung Quốc để thúc đẩy sự thống nhất, hợp tác của SCO

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CGTN): Hội nghị thượng đỉnh Samarkand: Những đề xuất của Trung Quốc để thúc đẩy sự thống nhất, hợp tác của SCO

PR Newswire

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CGTN): Đêm hội Trung Thu 2022: bữa tiệc sum vầy cho người dân Trung Quốc trên khắp thế giới

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CGTN): Đêm hội Trung Thu 2022: bữa tiệc sum vầy cho người dân Trung Quốc trên khắp thế giới

PR Newswire

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CGTN): Tại sao Trung Quốc đang không ngừng nghiên cứu các công nghệ cốt lõi

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CGTN): Tại sao Trung Quốc đang không ngừng nghiên cứu các công nghệ cốt lõi

PR Newswire

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CGTN): Trung Quốc cam kết mở cửa sâu rộng nhằm phục hồi ngành thương mại dich vụ

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CGTN): Trung Quốc cam kết mở cửa sâu rộng nhằm phục hồi ngành thương mại dich vụ

PR Newswire

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CGTN): Trung Quốc nhấn mạnh nhiệm vụ phục hồi vùng Đông Bắc nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng chung

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CGTN): Trung Quốc nhấn mạnh nhiệm vụ phục hồi vùng Đông Bắc nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng chung

PR Newswire

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CGTN): Đại hội toàn quốc CPC lần thứ 20 đề ra các nhiệm vụ chính của Trung Quốc trong 5 năm tới

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CGTN): Đại hội toàn quốc CPC lần thứ 20 đề ra các nhiệm vụ chính của Trung Quốc trong 5 năm tới

PR Newswire

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CGTN): Trung Quốc và Indonesia đang chứng kiến những sự giao lưu nhân dân mạnh mẽ

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CGTN): Trung Quốc và Indonesia đang chứng kiến những sự giao lưu nhân dân mạnh mẽ

PR Newswire

CGTN: Vượt ra ngoài dãy núi Thiên Sơn: Tân Cương là vùng đất của những điều kỳ diệu

CGTN: Vượt ra ngoài dãy núi Thiên Sơn: Tân Cương là vùng đất của những điều kỳ diệu

PR Newswire

CGTN: Tân Cương, trung tâm hợp tác Vành đai và Con đường

CGTN: Tân Cương, trung tâm hợp tác Vành đai và Con đường

PR Newswire

Khám phá & trải nghiệm