Sớ lễ cùng Rằm Tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) năm Tân Sửu 2021

20-02-2021, 12:08 | Phong thuỷ |

Cúng rằm tháng Giêng (hay còn gọi là Lễ Tết Nguyên Tiêu) là ngày cúng rằm đầu tiên của một năm mới. Do đó mọi gia đình đều rất chú trọng đến việc cúng gia tiên tại nhà vào ngày này để cầu mong Bình An và Tài Lộc.

Cúng Rằm tháng Giêng là một trong những lễ khấn cúng quan trọng của Phật giáo so với rằm tháng Tư (Phật đản) và rằm tháng Bảy (Vu Lan) thì ngày rằm đầu tiên của năm mới lại trùng với Lễ Thượng Nguyên, Tết Nguyên Tiêu nên đây cũng là thời điểm thích hợp nhất để xem boi cầu nguyện an lành cho cả năm, Cầu Tài Lộc và cúng sao giải hạn.

Ý nghĩa của “Cúng Rằm Tháng Giêng”

Theo văn hóa tín ngưỡng của Người Việt thì ngày 15/1 âm lịch hay còn gọi là ngày rằm tháng Giêng là một trong những ngày rất quan trọng của người Việt Nam nói riêng và người châu Á nói chung. Tết Nguyên Tiêu có nghĩa là đêm rằm đầu tiên của năm mới. “Nguyên” là thứ nhất, “tiêu” là đêm. Tết Nguyên Tiêu còn gọi là Tết Thượng Nguyên, bởi còn có Tết Trung Nguyên (rằm tháng bảy) và Tết Hạ Nguyên (rằm tháng mười) nữa đó các bạn nhé!

“Lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng Giêng” hay “Giỗ tết cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng” là những câu thành ngữ của người Việt nói lên tầm quan trọng của ngày rằm tháng Giêng, Lễ Tết Nguyên Tiêu này.

Lý giải về việc vì sao dân gian Việt nói “cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng”, Giáo sư Trần Ngọc Thêm cho rằng thứ nhất điều này có liên quan đến quan niệm coi trọng cái ban đầu. Người Việt cho rằng phàm làm bất kỳ điều gì hễ đầu xuôi thì đuôi lọt. Bởi vậy trong những ngày đầu năm, đầu tháng, người dân Việt có tục cúng vái và kiêng kỵ rất hệ trọng, nhất là những người kinh doanh. Quan niệm đó lại được mở rộng ra, coi trọng cả tháng đầu năm là tháng giêng. Mà trong mỗi tháng có hai lễ tiết sóc vọng là ngày mồng một và hôm rằm. Ngày mồng một tháng giêng là tết Nguyên đán rồi cho nên rằm tháng giêng do đó cũng được coi trọng.

Sớ lễ cúng Rằm tháng Giêng Tết Nguyên Tiêu

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần 1 lễ)

Nam Mô A Di Đà Phật  ( 3 lần 1 lễ)

Nam Mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tàng Vương Bồ Tát ( 3 lần 1 lễ)

Nguyện hương:

Chúng con kính xin dâng lễ phẩm

Nguyện hương thơm bay tận mười phương

Cúi xin Phật, Thánh rủ lòng thương,

Chứng cho con có tâm hương cũng dàng

Nam Mô Hương Cúng Dàng Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3 lần 1 lễ)

Cúi nghĩ: Điều lành quang tỏa, ngưỡng đấng chân như soi xét, khói hương quyện ấn, nương theo tướng tốt chiếu soi, một niệm chí thành, mười phương cảm ứng.

Lòng thành khẩn thiết, khể thủ cung tôn:

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Tác Đại Chứng Minh.

Nam Mô Tam Thừa Đẳng Giác, Chư  Vị Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng, Tác Đại Chứng Minh.

Nam Mô Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh.

Tứ không, Tứ Thiên Thượng Đế, sắc Giới Tứ Thiền, Thất Thập Bát Thiên, Thiên Đế

Ngài Hiệu Thiên Chí Tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế Ngọc Bệ Hạ.

Thái thượng Tam nguyên, Tam phẩm, Tam quan Đại Đế.

Nhị Thập Bát Tú, Thập Nhất Liệt Diệu Tinh Quân.

Nhị Thập Cung Phận Tôn Thần.

Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Thần Linh.

Ngài đương niên Tân Sửu: Triệu Vương Hành Khiến, Tam Thập lục thương hành binh chi thần, Khúc Tào phán quan – Thái Tuế Chí Đức tôn thần.

Gia quyến chúng con là:…………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………

Hôm nay: Là ngày rằm tháng Giêng. Tết Nguyên Tiêu, tín chủ chúng con, cảm nhận ơn Phật Thánh đất trời, chư vị Tôn thần, nhờ đức cù lao tiên tổ, lòng thành vận tưởng, sắm sửa lễ nghi, hương đăng trà quả, dâng lên trước án, cung kính cúng dàng:

Chư  Phật, Chư  Đại Bồ Tát, chư Hiến Thánh Tăng – Chứng minh.

Ngài bản cách Thành Hoàng Thổ Địa chư vị Đại Vương

Ngài Ngũ phương, Ngũ Đế Long thần.

Ngài bản gia Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần quân.

Ngài bản xứ Thổ công, Thổ địa phúc đức chính thần.

Ngài Ngũ phương Long mạch, tiền hậu địa chủ tiếp dẫn tài thLý giải về việc vì sao dân gian nói “cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng”, Giáo sư Trần Ngọc Thêm cho rằng thứ nhất điều này có liên quan đến quan niệm coi trọng cái ban đầu. Người Việt cho rằng phàm làm bất kỳ điều gì hễ đầu xuôi thì đuôi lọt. Bởi vậy trong những ngày đầu năm, đầu tháng, người dân Việt có tục cúng vái và kiêng kỵ rất hệ trọng, nhất là những người kinh doanh. Quan niệm đó lại được mở rộng ra, coi trọng cả tháng đầu năm là tháng giêng. Mà trong mỗi tháng có hai lễ tiết sóc vọng là ngày mồng một và hôm rằm. Ngày mồng một tháng giêng là tết Nguyên đán rồi cho nên rằm tháng giêng do đó cũng được coi trọng.,ần.

Ngài đương cai bản xứ, thổ địa Linh Kỳ, Nguyên Quân chúa tể Tôn thần. Phổ cập văn quan vũ tướng thị tòng đẳng chúng.

Chư vị hương linh gia tiên: ……………………………………………………………………

Phổ cập Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tổ tỷ, tằng tổ khảo, tằng tổ tỷ, bá thúc huynh  đệ, cô di tỷ muội, cô cậu bé đỏ, á thân liệt thích, viễn cận nội ngoại, đẳng đẳng chư vị chân linh.

Ngưỡng nguyện: Chư phật phóng quang tiếp dẫn, chân linh nội ngoại gia tiên, nghiệp chướng tiêu trừ, tốc xả mê đồ, phát tâm tỉnh giác, lìa khổ u minh, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ, tin sâu Tam Bảo, sinh về cõi Phật an vui.

Cúi mong: Chư Phật chứng minh, vạn linh giám cách, phù trí tín chủ cùng gia quyến, xin nguyện được ba chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, đạo tâm vững tiến, gia đình hưng vượng, con cháu vui hòa, vạn tội băng tiêu. Nguyện thường hưởng thọ an khang chi khánh, lộc tài vượng tiến, bản mệnh bình an, bốn mùa không chút tai ương, quanh năm thêm lành cát khánh, sở cầu như ý, sở nguyện đều thành.

Chúng con xin nguyện: Trọnvđời thâm tín Tam Bảo, tinh tiến làm theo lời Phật dạy, tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, hộ trì cho chính pháp ngày một xương minh, luôn an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật.

Nguyện âm siêu dương thái, pháp giới chúng sinh, đồng thành Phật đạo, Lễ bạc tâm thành, cúi xin chứng giám.

Thiên vận Tân Sửu niên, cát nguyệt, phúc sinh nhật.

Gia chủ chúng con khấu đầu kính dâng văn sớ

Thượng lai văn sớ tuyên đọc, dĩ chư sớ đối Tam Bảo, Phật, Thánh, tiền dụng bằng lửa trần phó lô thiêu hỏa hóa.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN