Sửa quy định về thủ tục thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định

Sửa quy định về thủ tục thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định

Góc pháp luật

Từ 08/02/2021, Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định hướng dẫn Luật Đất đai , trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở từ 08/02/2021

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở từ 08/02/2021

Góc pháp luật

Ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP , có hiệu lực thi hành từ ngày 08/02/2021, sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai .

Toàn bộ giấy tờ để chứng nhận quyền sở hữu nhà ở với HGĐ, cá nhân trong nước

Toàn bộ giấy tờ để chứng nhận quyền sở hữu nhà ở với HGĐ, cá nhân trong nước

Góc pháp luật

Chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở và có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở thì được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định (Điều 31

Một số điểm mới Nghị định 148/2020 về đất đai từ 08/02/2021

Một số điểm mới Nghị định 148/2020 về đất đai từ 08/02/2021

Góc pháp luật

Sau đây là một số điểm mới tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 08/02/2021:

Sửa quy định cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ trong dự án phát triển nhà ở

Sửa quy định cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ trong dự án phát triển nhà ở

Góc pháp luật

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2013 , trong đó, sửa quy định cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ trong dự án phát triển nhà ở.

Nghị định 148/2020 sửa một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

Nghị định 148/2020 sửa một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

Góc pháp luật

Chính phủ ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013 .

Quy định mới về giao, cho thuê các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý

Quy định mới về giao, cho thuê các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý

Góc pháp luật

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai .

Hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025

Hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025

Góc pháp luật

Ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 146/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày

Hướng dẫn thẩm định thiết kế xây dựng công trình nhà trọ tại TP.HCM với HGĐ, cá nhân

Hướng dẫn thẩm định thiết kế xây dựng công trình nhà trọ tại TP.HCM với HGĐ, cá nhân

Góc pháp luật

Ngày 15/12/2020, Sở Xây dựng TP.HCM có Hướng dẫn 14598/HD-SXD-CPXD hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân về thẩm định thiết kế xây dựng công trình nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn

Căn cứ phân loại nhà chung cư

Căn cứ phân loại nhà chung cư

Góc pháp luật

Trường hợp nhà chung cư thiết kế 30 tầng, cao 102m, trong đó bố trí 1 tầng hầm, 2 tầng khối đế bố trí các shophouse, nhà trẻ, nhà cộng đồng và phần căn hộ chung cư là nhà chung cư hỗn hợp.

Tiếp tục thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND cấp huyện tại Hà Nội

Tiếp tục thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND cấp huyện tại Hà Nội

Góc pháp luật

Thủ tướng ban hành Quyết định 35/2020/QĐ-TTg ngày 09/12/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định 26/2018/QĐ-TTg ngày 22/6/2018 về thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND

Luật cầm cố sổ đỏ nhất định phải hiểu rõ

Luật cầm cố sổ đỏ nhất định phải hiểu rõ

Góc pháp luật / Kiến thức

Có được cầm cố sổ đỏ không? Cầm sổ đỏ của người khác, mượn sổ đỏ đi cầm có giá trị pháp lý? Luật cầm cố sổ đỏ nhất định nên hiểu rõ.

Khám phá & trải nghiệm