Nội dung chi tiết về quản lý chất lượng, thi công và bảo vệ công trình xây dựng

Nội dung chi tiết về quản lý chất lượng, thi công và bảo vệ công trình xây dựng

Góc pháp luật

Ngày 26/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (thay thế Nghị định

Hướng dẫn thực hiện thẩm định, phê duyệt và chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc

Hướng dẫn thực hiện thẩm định, phê duyệt và chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc

Góc pháp luật

Bộ Xây dựng có Công văn 162/BXD-QHKT ngày 15/01/2021 hướng dẫn triển khai thực hiện trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc 2019.

TP.HCM: Phê duyệt Đề án “Xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030

TP.HCM: Phê duyệt Đề án “Xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030

Góc pháp luật

Theo Quyết định 4834/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 phê duyệt Đề án “Xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030...

Công văn chỉ đạo cấp sổ hồng tại các dự án phát triển nhà ở TP. HCM

Công văn chỉ đạo cấp sổ hồng tại các dự án phát triển nhà ở TP. HCM

Góc pháp luật

Ngày 21/01/2021, Văn phòng Chính phủ có Công văn 511/VPCP-NN về tình hình cấp Giấy chứng nhận tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn TP.HCM.

Tổng hợp 5 loại hợp đồng nhà ở không cần công chứng, chứng thực

Tổng hợp 5 loại hợp đồng nhà ở không cần công chứng, chứng thực

Góc pháp luật

Các loại hợp đồng về nhà ở thường phải thực hiện công chứng, chứng thực mới có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, trong một số trường hợp sau đây, hợp đồng về nhà ở không cần phải công chứng, chứng thực, cụ

Phê duyệt đề án sửa đổi Luật Đất đai 2013 vào năm 2022

Phê duyệt đề án sửa đổi Luật Đất đai 2013 vào năm 2022

Góc pháp luật

Chính phủ ban hành Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 về Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo

Các quy định về giá đất theo luật đất đai người dân nên biết

Các quy định về giá đất theo luật đất đai người dân nên biết

Góc pháp luật

Sau đây là tổng hợp 05 quy định về giá đất theo Luật Đất đai và một số văn bản hướng dẫn liên quan mà người dân nên biết:

Từ 08/02/2021 được thỏa thuận thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ tại nhà

Từ 08/02/2021 được thỏa thuận thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ tại nhà

Góc pháp luật

Đây là nội dung nổi bật liên quan đến việc cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) được quy định tại Nghị định 148/2020NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/02/2021.

Thủ tục đăng ký tài sản gắn liền với đất bổ sung vào sổ đỏ kèm mẫu hồ sơ

Thủ tục đăng ký tài sản gắn liền với đất bổ sung vào sổ đỏ kèm mẫu hồ sơ

Góc pháp luật

Trong quá trình sử dụng đất (SDĐ), người SDĐ có xây dựng nhà ở và một số công trình khác trên đất thì cần thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Sổ đỏ đã cấp để được bảo đảm

Công bố giá vật liệu xây dựng tại TP.HCM quý IV/2020

Công bố giá vật liệu xây dựng tại TP.HCM quý IV/2020

Góc pháp luật

Ngày 31/12/2020, Sở Xây dựng TP.HCM có Thông báo 15556/TB-SXD-VLXD công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn quý IV/2020.

Giấy tờ, điều kiện để được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Giấy tờ, điều kiện để được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Góc pháp luật

Chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định và có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở thì được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ,

Người nhận thừa kế tiếp tục trả nợ tiền sử dụng đất theo quy định

Người nhận thừa kế tiếp tục trả nợ tiền sử dụng đất theo quy định

Góc pháp luật

Tổng cục Thuế có Công văn 5465/TCT-DNNCN ngày 23/12/2020 trả lời Cục Thuế TP.HCM về chính sách thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.

Khám phá & trải nghiệm