Ủy quyền điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất KCN, đất ở đô thị đến 2020

Ủy quyền điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất KCN, đất ở đô thị đến 2020

Góc pháp luật

Ngày 23/12/2020, Thủ tướng có Công văn 1826/TTg-NN về việc ủy quyền điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp, đất ở tại các đô thị đến năm 2020.

Hướng dẫn thủ tục ký hợp đồng mua bán nhà ở có sẵn

Hướng dẫn thủ tục ký hợp đồng mua bán nhà ở có sẵn

Góc pháp luật

Bộ Xây dựng có Công văn 5989/BXD-QLN ngày 15/12/2020 trả lời Công ty Cổ phần kinh doanh bất động sản Thái Bình về đề nghị hướng dẫn thủ tục ký hợp đồng mua bán nhà ở có sẵn tại dự án Khu thấp tầng

Sửa điều kiện chuyển nhượng QSDĐ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán

Sửa điều kiện chuyển nhượng QSDĐ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán

Góc pháp luật

Ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013.

Sửa quy định về thủ tục thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định

Sửa quy định về thủ tục thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định

Góc pháp luật

Từ 08/02/2021, Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định hướng dẫn Luật Đất đai , trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở từ 08/02/2021

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở từ 08/02/2021

Góc pháp luật

Ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP , có hiệu lực thi hành từ ngày 08/02/2021, sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai .

Toàn bộ giấy tờ để chứng nhận quyền sở hữu nhà ở với HGĐ, cá nhân trong nước

Toàn bộ giấy tờ để chứng nhận quyền sở hữu nhà ở với HGĐ, cá nhân trong nước

Góc pháp luật

Chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở và có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở thì được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định (Điều 31

Một số điểm mới Nghị định 148/2020 về đất đai từ 08/02/2021

Một số điểm mới Nghị định 148/2020 về đất đai từ 08/02/2021

Góc pháp luật

Sau đây là một số điểm mới tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 08/02/2021:

Sửa quy định cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ trong dự án phát triển nhà ở

Sửa quy định cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ trong dự án phát triển nhà ở

Góc pháp luật

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2013 , trong đó, sửa quy định cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ trong dự án phát triển nhà ở.

Nghị định 148/2020 sửa một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

Nghị định 148/2020 sửa một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

Góc pháp luật

Chính phủ ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013 .

Quy định mới về giao, cho thuê các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý

Quy định mới về giao, cho thuê các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý

Góc pháp luật

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai .

Hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025

Hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025

Góc pháp luật

Ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 146/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày

Hướng dẫn thẩm định thiết kế xây dựng công trình nhà trọ tại TP.HCM với HGĐ, cá nhân

Hướng dẫn thẩm định thiết kế xây dựng công trình nhà trọ tại TP.HCM với HGĐ, cá nhân

Góc pháp luật

Ngày 15/12/2020, Sở Xây dựng TP.HCM có Hướng dẫn 14598/HD-SXD-CPXD hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân về thẩm định thiết kế xây dựng công trình nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn

Khám phá & trải nghiệm