TP.HCM: Phê duyệt Đề án “Xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 25-01-2021, 04:02 | Góc pháp luật


TP.HCM: Phê duyệt Đề án “Xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030

TP.HCM: Dự kiến phát triển 4 triệu m2 sàn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030

- Nhà ở xã hội:

Giai đoạn 2021 -2030, dự kiến phát triển khoảng 4 triệu m2 sàn; trong đó, giai đoạn 2021-2025 dự kiến phát triển khoảng 1,8 triệu m2 sàn; giai đoạn 2026- 2030, dự kiến phát triển khoảng 2,2 triệu m2 sàn.

- Nhà ở thương mại:

Giai đoạn 2021 - 2030, dự kiến phát triển 45,2 triệu m2 sàn; trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến phát triển 19,7 triệu m2 sàn; giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến phát triển 25,5 triệu m2 sàn.

- Nhà ở riêng lẻ do dân tự xây:

Giai đoạn 2021 - 2030, dự kiến phát triển 59,2 triệu m2 sàn; trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 là 29,2 triệu m2 sàn và giai đoạn 2026 - 2030 là 30 triệu m2 sàn.

Quyết định 4834/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm