Điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở từ 08/02/2021

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 21-12-2020, 08:56 | Góc pháp luật


Điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở từ 08/02/2021

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở từ 08/02/2021 (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, quy định điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân từ 18/12/2021 như sau:

- Hộ gia đình, cá nhân trong nước sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật và có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở thì được chứng nhận quyền sở hữu.

- Giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở là một trong các loại giấy tờ sau:

(1) Giấy phép xây dựng (GPXD) nhà ở hoặc GPXD nhà ở có thời hạn đối với trường hợp phải xin GPXD theo quy định (hiện hành không quy định về trường hợp GPXD nhà ở có thời hạn).

Trường hợp nhà ở đã xây dựng không đúng với GPXD được cấp thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng GPXD không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

(2) Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994.

(3) Giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết.

(4) Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ mà nhà đất đó không thuộc diện Nhà nước xác lập sở hữu toàn dân theo quy định tại Nghị quyết 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005.

(5) Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế kể từ ngày 01/7/2006 thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà ở.

- Trường hợp nhà ở do mua của doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bán thì phải có hợp đồng mua bán nhà ở do hai bên ký kết.

(6) Bản án hoặc quyết định của TAND hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật.

(7) Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong những giấy tờ quy định tại các mục (1), (2), (3), (4), (5) và (6) nêu trên mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì phải có một trong các giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01/7 /2006 có chữ ký của các bên có liên quan và phải được UBND cấp xã xác nhận.

- Trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01/7/2006 mà không có giấy tờ về việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có chữ ký của các bên có liên quan thì phải được UBND cấp xã xác nhận về thời điểm mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở đó.

- Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong những giấy tờ quy định tại các mục (1), (2), (3), (4), (5), (6) mà hiện trạng nhà ở không phù hợp với giấy tờ đó thì phần nhà ở không phù hợp với giấy tờ phải được UBND cấp xã xác nhận như mục (8).

(8) Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định tại các mục (1), (2), (3), (4), (5), (6) thì phải có giấy tờ xác nhận của UBND cấp xã về nhà ở đã hoàn thành xây dựng trước ngày 01/7/2006, được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật.

- Nếu nhà ở hoàn thành xây dựng từ ngày 01/7 /2006 trở về sau thì phải có giấy tờ xác nhận của UBDN cấp xã về nhà ở không thuộc trường hợp phải xin GPXD và đáp ứng điều kiện về quy hoạch như trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 01/7/2006;

- Nếu nhà ở thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không xin phép thì phải có giấy tờ của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại nhà ở đó.

Như vậy, từ ngày 08/02/2021, hộ gia đình, cá nhân trong nước sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật và có GPXD nhà ở có thời hạn đối với trường hợp phải xin GPXD thì cũng được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Căn cứ pháp lý:

- Khoản 14 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP.

- Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Thùy Liên

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm