Trình tự, thủ tục sang tên chủ quyền đất

| 4-09-2019, 17:30 | Kiến thức

Hỏi: Mẹ chồng tôi có để lại cho anh một mảnh đất nằm trên địa bàn ấp Cây Xanh thuộc xã Thạnh Phú, Châu Thành, Tiền Giang. Tháng 11/2017, chúng tôi đã gửi lên UBND xã hồ sơ thực hiện sang tên chủ quyền với đầy đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật.


Tuy nhiên, từ đó đến nay xã vẫn không giải quyết cho gia đình tôi. Đến khi chúng tôi lên hỏi thì xã trả lời vẫn phải đợi thêm nữa.

Vậy tôi muốn hỏi để được sang tên chủ quyền mảnh đất thì gia đình tôi phải làm gì? Rất mong nhận được sự tư vấn từ luật sư. Chân thành cảm ơn!

thuvuong2609@...

Luật sư tư vấn:

Thông tin cung cấp ở trên chưa cho biết rõ về việc mảnh đất cần sang tên của gia đình bạn đã được cấp giấy chứng nhận hay chưa, trường hợp đã có Giấy chứng nhận thì đứng tên cả bố mẹ chồng hay chỉ mình mẹ chồng bạn. Nếu bố mẹ chồng bạn cùng đứng tên thửa đất đó thì gia đình cần thực hiện các thủ tục khai nhận thừa kế cùng biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế cho vợ chồng bạn rồi mới được làm thủ tục đăng ký biến động đất đai.

Trình tự, thủ tục sang tên chủ quyền đất
Cha mẹ cần lập di chúc để thực hiện thủ tục sang tên chủ quyền đất cho con.

Về vấn đề đăng ký biến động đất đai đã được quy định rõ rại khoản 4, Điều 95 luật đất đai năm 2013. Cụ thể:

"4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;"

Về hồ sơ địa chính đã được quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT (được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư số 33/2017/TT-BTNMT), còn về hồ sơ để thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai được quy định tại Điều 9 khoản 2. Theo đó:

"Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng gồm có:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

b) Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định.

Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;

c) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

d) Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư;

đ) Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất.”

Căn cứ theo các quy định trên, để thực hiện sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình cần chuẩn bị bộ hồ sơ với đầy đủ các loại giấy tờ như sau:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu)

- Bản di chúc hợp pháp/văn bản thỏa thuận phân chia di sản của các đồng thừa kế

- Giấy chứng nhận đã cấp (bản gốc).

Sau khi hoàn tất hồ sơ, bạn sẽ nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên & Môi trường) hoặc UBND cấp xã nơi có đất và xã có trách nhiệm chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Ngoài ra, bạn cần nộp một khoản lệ phí địa chính theo Quyết định về phí lệ phí do HĐND tỉnh Tiền Giang quy định khi thực hiện thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo


Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An


(Theo cafeland)
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm