Có được bồi thường đất ở khi thu hồi đất nông nghiệp?

7-08-2019, 12:40 | Kiến thức |

Hỏi: Hai mảnh đất nông nghiệp của gia đình tôi đều nằm trong diện bị thu hồi, trên đất đã xây nhà từ trước thời điểm thông báo thu hồi đất được phát ra. Có một căn trong đó bị lập biên bản.


Tôi muốn hỏi liệu gia đình tôi có được giao đất ở theo quy định tại Khoản 2 Điều 79 Luật Đất đai khi cả hai lô đất nông nghiệp đều bị thu hồi không?

Có được bồi thường đất ở khi thu hồi đất nông nghiệp?
Có được bồi thường đất ở khi thu hồi đất nông nghiệp?

Trả lời:

Quy định tại Khoản 1 Điều 10 luật đất đai 2013 có nêu rõ :

“1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

b) Đất trồng cây lâu năm;

c) Đất rừng sản xuất;

d) Đất rừng phòng hộ;

đ) Đất rừng đặc dụng;

e) Đất nuôi trồng thủy sản;

g) Đất làm muối;

h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh;”.

Người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ theo Khoản 1 Điều 170 luật đất đai 2013 quy định: “Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Còn quy định về việc bồi thường đất đai khi nhà nước thu hồi đất ở đã được nêu tại Khoản 2 Điều 79 luật đất đai 2013. Cụ thể: "2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.”

Căn cứ vào nội dung quy định của pháp luật như trên, đối với trường hợp của gia đình bạn nếu muốn được bồi thường đất ở cần phải đáp ứng được các quy định sau:

- Thứ nhất, hai mảnh đất nằm trong diện bị thu hồi của gia đình bạn phải có mục đích sử dụng để ở, được phân vào nhóm đất phi nông nghiệp được quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 10 luật đất đai 2013.

- Thứ hai, gia đình bạn không có nơi ở nào khác sau khi bị thu hồi đất. Nếu đất bị thu hồi là đất nông nghiệp thì không thuộc trường hợp được giao đất theo quy định tại khoản 2 Điều 79 luật đất đai 2013.


(Theo cafeland.vn)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN