Đất nông nghiệp là gì, có được xây nhà, cấp sổ đỏ không? Chia sẻ về quy hoạch đất nông nghiệp

| 17-11-2020, 09:03 | Kiến thức

Những năm qua, quy hoạch sử dụng đất là một trong những kế hoạch hàng năm của chính quyền các cấp, các ngành địa phương nhằm quản lý, tổ chức và sử dụng đất đai hợp lý. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đất nông nghiệp là gì? Quy hoạch đất nông nghiệp ra sao và có được phép xây nhà trên đất nông nghiệp có quy hoạch không?

Đừng bỏ qua bài viết dưới đây bởi Blog Mua Nhà sẽ giải đáp chi tiết những thắc mắc này và gửi đến bạn đọc. 

I. Đất nông nghiệp là gì? 

Đất nông nghiệp là gì, có được xây nhà, cấp sổ đỏ không? Chia sẻ về quy hoạch đất nông nghiệp

Đất nông nghiệp là đất phục vụ cho sản xuất, chăn nuôi

Để biết rõ đất nông nghiệp là gì, cần tìm hiểu về mục đích sử dụng đất nông nghiệp. Nhiều người thường hiểu nôm na đất nông nghiệp là đất ruộng, đất trồng cây và đất phục vụ chăn nuôi.

Theo đúng quy định của pháp luật, đất nông nghiệp là loại đất Nhà nước cấp, trao quyền cho người dân sử dụng làm tư liệu sản xuất, phục vụ cho hoạt động nông nghiệp. Người sử dụng có thể trồng trọt, chăn nuôi, nghiên cứu, thí nghiệm bảo vệ môi trường sinh thái hay cung ứng các sản phẩm phục vụ cho các ngành công nghiệp, dịch vụ. 

Theo quy định được nêu ra trong Luật Đất đai 2013 đất nông nghiệp được thành các loại đất sau: 


Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;
Đất trồng cây lâu năm;
Đất rừng sản xuất;
Đất rừng phòng hộ;
Đất rừng đặc dụng;
Đất nuôi trồng thủy sản;
Đất làm muối;
Đất nông nghiệp khác gồm đất xây nhà kính và các loại nhà khác phục vụ trồng trọt; đất xây chuồng trại chăn nuôi; đất nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu; đất ươm tạo cây giống.

II. Quy hoạch đất nông nghiệp là gì?

Để hiểu được quy hoạch đất nông nghiệp là gì bạn cần hiểu thế nào là quy hoạch sử dụng đất. 

Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp là khoanh vùng, phân bổ đất nông nghiệp phục vụ cho mục tiêu khác

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường,… Trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định. 

Như vậy, từ khái niệm đất nông nghiệp là gì và quy hoạch sử dụng đất, ta có thể hiểu: 

Quy hoạch đất nông nghiệp là việc khoanh vùng, phân bổ vùng đất sử dụng để sản xuất, canh tác nhằm phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường,… trong một khoảng thời gian xác định. 

Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện hàng năm tùy thuộc vào tình hình đất đai ở mỗi địa phương. Quy hoạch không có tính chất ổn định hay cố định mà thường có sự điều chỉnh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

Sau khi có quy hoạch chi tiết và chính xác, chậm nhất là 15 ngày UBND huyện và UBND xã trực thuộc huyện sẽ có nhiệm vụ công bố quy hoạch rộng rãi đến mọi người. 

Xem thêm: Đất dịch vụ là gì? Kinh nghiệm đầu tư mua đất dịch vụ

III. Có được xây nhà trên đất nông nghiệp không?

Theo đúng quy định Luật Đất đai 2013, “người sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích”. Như vậy, người sử dụng đất nông nghiệp không được phép xây nhà ở trên đất nông nghiệp. 

Trên thực tế do nhu cầu xây dựng nhà ở ngày càng cao, luật Đất đai 2013 cũng quy định cho phép xây nhà trên đất nông nghiệp sau khi đã chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất thổ cư. 

Sẽ có 2 trường hợp xảy ra nếu đất nông nghiệp của bạn nằm trong diện quy hoạch như sau: 

1. Trường hợp 1: Nếu đất đã nằm trong kế hoạch sử dụng

Không được phép xây nhà khi đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch đã có kế hoạch sử dụng

Trong trường hợp đất nông nghiệp đã nằm trong quy hoạch và hiện đã có kế hoạch sử dụng hàng năm của cấp huyện người sử dụng phải tiến hành chuyển đổi và thu hồi theo kế hoạch. 

Người sử dụng vẫn được phép sử dụng, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, tuy nhiên không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm. Nếu người sử dụng có nhu cầu cải tạo, sửa chữa công trình hiện có thì phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của Luật. 

2. Trường hợp 2: Nếu đất chưa nằm trong kế hoạch sử dụng

Xây dựng “nhà tạm” trên đất nông nghiệp có quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng

Trong trường hợp đất nông nghiệp của bạn đã công bố nằm trong quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng thì người sử dụng vẫn được tiếp tục sử dụng và thực hiện các quyền theo quy định. 

Như vậy, đất nông nghiệp chưa nằm trong kế hoạch vẫn được xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất thổ cư và được phép xây nhà. Tuy nhiên, nhà được xây sẽ chỉ gọi là “nhà tạm” và sẽ phải giải tỏa, phá bỏ và thu hồi theo đúng quy hoạch của cấp huyện khi có thông báo sử dụng đất quy hoạch. 

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm