Trước khi thực hiện thủ tục mua bán chuyển nhượng, có phải điều chỉnh lại sổ hồng không?

| 13-11-2020, 01:53 | Kiến thức

Thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được thể hiện trên Giấy chứng nhận quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT bao gồm những thông tin sau: 

“a) Cá nhân trong nước thì ghi “Ông” (hoặc “Bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân thì ghi “CMND số:…”; trường hợp Giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi “CMQĐ số:…”; trường hợp thẻ Căn cước công dân thì ghi “CCCD số:…”; trường hợp chưa có Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân thì ghi “Giấy khai sinh số…”;”

Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có thay đổi thông tin số CMND như đã cập nhật trên giấy chứng nhận, theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 14 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, “g) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;”


Trước khi thực hiện thủ tục mua bán chuyển nhượng, có phải điều chỉnh lại sổ hồng không?

Như vậy, trong trường hợp có thay đổi thông tin về số CMND, số thẻ CCCD, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép xác nhận thay đổi đó vào Giấy chứng nhận đã cấp, tuy nhiên thủ tục này thực hiện theo nhu cầu, và không bắt buộc. Thực tế, khi tiến hành công chứng mua bán và sang tên đăng bộ, Phòng công chứng/Văn phòng công chứng/ Văn phòng đăng ký đất đai thường yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất  cung cấp Giấy xác nhận thay đổi số CMND do cơ quan chức năng cung cấp, để xác nhận số CMND và CCCD là của cùng một người, như vậy là đã có thể thực hiện công chứng mua bán và làm thủ tục đăng bộ tại như thông thường mà không cần tốn thời gian cập nhật lại thông tin trên Giấy chứng nhận.

Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp mới CCCD nhưng chưa được cấp giấy xác nhận thay đổi số CMND cũ kèm theo thì phải liên hệ cơ quan cấp CCCD để được xin cấp xác nhận số CMND. Theo Điều 15 Thông tư 07/2016/TT-BCA, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Thông tư 40/2019/TT-BCA, trường hợp công dân đã được cấp thẻ CCCD nhưng chưa được cấp Giấy xác nhận số CMND hoặc bị mất Giấy xác nhận số CMND thì công dân có văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận số CMND, xuất trình bản chính và nộp bản sao thẻ CCCD, bản sao CMND 9 số (nếu có) cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan quản lý căn cước công dân nơi đã làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thông tin của công dân, trường hợp thông tin hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả cho công dân; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do. Thời hạn cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân là 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm