Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

Hôm nay, 04:07 | Góc pháp luật |

Sắp tới là thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân, vì vậy bạn cần nhanh chóng điền vào mẫu Tờ khai đăng ký người phụ thuộc để được giảm trừ tiền nộp thuế.

Dưới đây là Mẫu 20-ĐK-TCT Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh
Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

Những người dùng mẫu Tờ khai đăng ký người phụ thuộc?

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc được sử dụng khi người lao động cần làm thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh khi có người phụ thuộc.

Chỉ có người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương từ 09 triệu đồng/tháng trở lên thì mới phải khai người phụ thuộc.

Đối với mỗi người phụ thuộc, người nộp thuế được giảm trừ gia cảnh mức 3,6 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, người phụ thuộc bao gồm những đối tượng sau:

- Con gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể: con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng); con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động;

- Vợ hoặc chồng; cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ; hợp pháp của người nộp thuế và đáp ứng được những điều kiện do luật định như bị khuyết tật hoặc có thu nhập dưới 01 triệu/tháng…

Tải Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh tại đây

Quốc Anh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN