Thời hạn sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013

11-12-2019, 15:36 | Góc pháp luật |

Bên cạnh việc phân chia nhiều loại hình đất đai khác nhau, Luật Đất đai cũng quy định rõ về thời gian sử dụng đất. Thời hạn sử dụng là khoảng thời gian chủ sở hữu được thực hiện quyền sử dụng của mình vào những hoạt động, giao dịch hợp pháp. Vậy, thời hạn sử dụng đất sản xuất, kinh doanh là bao lâu? Thời gian sử dụng đất vườn có giới hạn hay không?

Phân loại thời hạn sử dụng đất

Điều 125 và 126 của Luật Đất đai năm 2013 quy định thời hạn sử dụng đất gồm có 2 loại:
Loại 1: đất dùng ổn định, dài lâu (không giới hạn thời gian).
Loại 2: đất có quy định thời hạn sử dụng.
Bên cạnh đó, luật còn quy định cụ thể về thời gian sử dụng đất trong trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển quyền sử dụng đất. Chẳng hạn, khi chuyển nhượng (mua bán), tặng cho người khác hoặc chuyển quyền sở hữu thì thời hạn cũng khác đi.
Thời gian được phép sử dụng đất đai phụ thuộc vào loại hình đất chủ thể sở hữu

Đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài

Chủ thể có quyền sử dụng đất vĩnh viễn nếu sở hữu những loại hình đất sau đây:
 • Đất ở thuộc quyền sở hữu của cá nhân hoặc hộ gia đình.
 • Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng theo quy định tại khoản 3, điều 131 của Luật Đất đai năm 2013.
 • Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng tự nhiên chuyên cho sản xuất.
 • Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được nhà nước giao hoặc đi thuê.
 • Đất xây dựng trụ sở cơ quan quy định tại khoản 1, điều 147 của Luật Đất đai; đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính quy định tại khoản 2, điều 147 cùng bộ luật.
 • Đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh.
 • Đất dành cho những địa điểm tôn giáo quy định tại điều 159.
 • Đất dành cho hoạt động tín ngưỡng dân gian.
 • Đất giao thông, thủy lợi, đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất xây dựng các công trình công cộng khác không thuộc mục đích kinh doanh.
 • Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.
 • Đất tổ chức kinh tế sử dụng quy định tại khoản 3, điều 127 và khoản 2, điều 128 của Luật Đất đai.
Thời hạn sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013
Đất nông nghiệp thuộc quyền sở hữu của cá nhân, hộ gia đình được sử dụng lâu dài

Các trường hợp có giới hạn thời gian sử dụng đất

 • Thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn có thời hạn sử dụng không quá 05 năm.
 • Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân là không quá 50 năm.
 • Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất được giao và được công nhận quyền sử dụng (đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất, đất làm muối...) được giới hạn trong phạm vi 50 năm.
 • Đất dùng cho mục đích xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức công lập, tự chủ tài chính là không quá 70 năm.
 • Đất dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm.
 • Thời hạn cho thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao là không quá 99 năm.
Đất dự án được sử dụng không quá 70 năm

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất

Trường hợp chủ thể muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì thời hạn sử dụng đất ghi trên sổ đỏ sẽ được xác định theo hạn dùng của loại đất sau khi được chuyển. Thời hạn này được tính từ thời điểm có quyết định ban hành cho phép chuyển mục đích sử dụng.

Trường hợp chuyển quyền sử dụng

Thời hạn dùng đất khi nhận chuyển quyền là thời gian sử dụng còn lại của loại đất đó trước khi quyết định chuyển. Người nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất được sử dụng ổn định lâu dài thì được sử dụng đất ổn định lâu dài.
Đất chuyên sản xuất muối Luật pháp đã quy định cụ thể về thời hạn sử dụng đất với từng loại hình đất đai khác nhau. Khi hết thời hạn mà chủ thể không xin gia hạn hoặc không thuê lại thì sẽ bị thu hồi theo đúng theo quy định pháp luật.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN