Quy hoạch TP. Thủ Đức theo công bố của Bộ xây dựng

| 27-07-2021, 15:30 | Chính sách

Quy hoạch TP. Thủ Đức theo công bố của Bộ xây dựng

Cửa ngõ phía đông kết nối TP.Thủ Đức vào trung tâm TP.HCM.

Nội dung được Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề cập trong kết luận về thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 và nhiệm vụ Quy hoạch chung TP.Thủ Đức trực thuộc TP.HCM.

Theo đó, đối với nhiệm vụ quy hoạch chung TP. Thủ Đức, Bộ Xây dựng đề nghị xác định thời hạn quy hoạch đến năm 2040, không xác định tầm nhìn quy hoạch[/b].

Về nội dung nghiên cứu cần bổ sung các yêu cầu về thu thập tài liệu, số liệu; rà soát các tiêu chuẩn, tiêu chí cần bổ sung để hoàn thiện theo chất lượng đô thị 1. Rà soát đánh giá hiện trạng kinh tế xã hội, các dự án đang triển khai thực hiện, sử dụng đất, gắn kết giao thông công cộng để khai thác hiệu quả quỹ đất trong phát triển đô thị và khu chức năng; phân tích động lực phát triển đô thị.

Công tác dự báo về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, dân số, đất đai, hạ tầng và tác động của điều kiện tự nhiên đến TP. Khai thác điều kiện tự nhiên sông nước TP. Thủ Đức để định hướng quy hoạch sử dụng đất theo từng giai đoạn phát triển và thích ứng với biến đổi khí hậu. Mối quan hệ không gian giữa TP.HCM với TP. Thủ Đức và liên kết các đô thị lân cận tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, nhiệm vụ quy hoạch chung TP. Thủ Đức được Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM có thời hạn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Cụ thể, quy mô lập quy hoạch TP. Thủ Đức là khoảng 21.156,9 ha. Nghiên cứu lập quy hoạch TP.Thủ Đức theo định hướng đô thị sáng tạo, tương tác cao, trở thành hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của TP.HCM. Đồng thời nâng cấp, chỉnh trang các khu vực đô thị hiện hữu (ngoài 8 trọng tâm sáng tạo), đảm bảo gắn kết, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Dự báo dân số cư trú sẽ đạt mức 1,5 triệu người vào năm 2030, đạt mức 1,9 triệu người đến 2,2 triệu người vào năm 2040 và đạt mức 3 triệu người vào năm 2060. Quy hoạch đô thị sẽ tính toán mức dân số tối đa để chuẩn bị cho nhu cầu tương lai. Cơ cấu dân số sẽ chú trọng thu hút và phát triển dân số trẻ, tri thức (nguồn nhân lực trình độ cao) cùng nhóm dân cư hiện hữu.


Về quy mô đất đai, đến năm 2030, đất xây dựng đô thị khoảng 18.930 ha; đến năm 2040, đất xây dựng đô thị là khoảng 19.994 ha.

Quan điểm của TP.HCM trong xây dựng quy hoạch TP Thủ Đức là xây dựng khu vực phát triển đô thị sáng tạo nhằm giữ vai trò quan trọng và hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của TP.HCM, vùng TP.HCM và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thiết lập cơ chế chính sách để quản lý, thu hút đầu tư, xây dựng kế hoạch thực thi và lộ trình thực hiện các dự án tầm vĩ mô (như giao thông công cộng, các trung tâm sáng tạo) và các cấp độ thấp hơn (công viên khu ở, thảm cây xanh và mặt nước, các khu nhà ở giá rẻ)...

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm